20/07/21

Fragmentos de 2021, Junho-Julho

Invitation From The Beach (1978)Marching On (1930) de Kiyohiko Ushihara: ***
Kuriyama Daizen (1936) de Tomiyasu Ikeda: **
Okinu and Clerk (1940) de Hiromasa Nomura: ***
Dance of the Capital (1942) de Hiromasa Nomura: **
Wrestling-Ring Festival (1944) de Santaro Marune: ***
Goblin Courier (1949) de Santaro Marune: ***
Rainbow Over Kinmen (1962) de Akinori Matsuo: **
The Cherry Tree with Gray Blossoms (1977) de Sumiko Haneda: ****
Invitation From The Beach (1978) de Koichi Saito: ***
Love Letter (1981) de Yoichi Higashi: ***
Gulf Road (1984) de Yoichi Higashi: ***
Location (1984) de Azuma Morisaki: ***
Matchmaking Service Mystery (1985) de Yoshikuni Matsunaga: **
Metamorphosis (1986) de Yoichi Higashi: ****
Tokyo Babylon 1999 (1993) de Joji Iida: 0
Begging for Love (1998) de Hideyuki Hirayama: ***
Crazy Lips (2000) de Hirohisa Sasaki: *
Gore From Outer Space (2001) de Hirohisa Sasaki: *
Out (2002) de Hideyuki Hirayama: **
Sodom the Killer (2004) de Hiroshi Takahashi: **
The Sylvian Experiments (2010) de Hiroshi Takahashi: 0
Indigo Children (2016) de Kenji Kurata: **
Bad Poetry Tokyo (2018) de Anshul Chauhan: ***
Occult Bolshevism (2018) de Hiroshi Takahashi: *
The Miracle of Crybaby Shottan (2018) de Toshiaki Toyoda: ***
Tenzo (2019) de Katsuya Tomita: ****
Kontora (2019) de Anshul Chauhan: **
Shiba Park (2019) de Shinya Ayabe: *
Whistleblower (2019) de Katsuo Fukuzawa: **
Demolition Girl (2019) de Genta Matsugami: **
Don't Cry, Mr. Ogre (2019) de Atsushi Kaneshige: *
Toshimaen - Haunted Park (2019) de Hiroshi Takahashi: 0
Show Me The Way To the Station (2019) de Naoki Hashimoto: **
Sakura (2020) de Hitoshi Yazaki: **
Mellow (2020) de Rikiya Imaizumi: **
Mio's Cookbook (2020) Haruki Kadokawa: **
Stigmatized Properties (2020) de Hideo Nakata: *
The Memory Eraser (2020) de Yuchiro Hirakawa: 0
Ora, Ora Be Goin' Alone (2020) de Shuichi Okita: ***
Stardust Over The Town (2020) de Yasukazu Sugiyama: *
School Meals Time - Final Battle (2020) de Shinya Ayabe: *
Mishima - The Last Debate (2020) de Keisuke Toyoshima: ***
Sumodo - The Successors of Samurai (2020) de Eiji Sakata: **
The Devil Wear Ju-Ni Hitoe Kimono (2020) de Hitomi Kuroki: **
Blue (2021) de Keisuke Yoshida: ***
First Love (2021) de Yukihiko Tsutsumi: **
Rurouni Kenshin - The Final (2021) de Keishi Ohtomo: **
The Goldfish - Dreaming of the Sea (2021) de Sara Ogawa: ***
Hosé! José Mujica! - Just Keep Walking (2021) de Kazuma Tabei: *
The Night Beyond the Tricornered Window (2021) de Yukihiro Morigaki: 0

20/06/21

Fragmentos de 2021, Maio-Junho

Beyond The Infinite Two Minutes (2020)The Bridegroom Talks in His Sleep (1935) de Heinosuke Gosho: ***
The Palanquin Carrier Magistrate (1935) de Taizo Fuyushima: **
Men vs. Women (1936) de Yasujiro Shimazu: *
Old Sweet Song (1939) de Tamizo Ishida: ****
Let's Go in Good Spirits (1941) de Hiromasa Nomura: ***
Musashibo Benkei (1942) de Kunio Watanabe: **
Women of the Ginza (1955) de Kozaburo Yoshimura: ****
Season of the Sun (1956) de Takumi Furukawa: ***
Dancing Girl (1957) de Hiroshi Shimizu: ****
The Beast Shall Die (1959) de Eizo Sugawa: ****
Two Wives (1967) de Yasuzo Masumura: ***
Hymn to a Tired Man (1968) de Masaki Kobayashi: ***
Wet Dice (1974) de Koji Wakamatsu: **
Truck Yaro 4 - Truck Rascals in Fever Heat (1976) de Norifumi Suzuki: ***
Young Flesh Slave (1985) de Junichi Suzuki: **
Tenshin (2013) de Katsuya Matsumura: *
Till Death Do Us What? (2015) de Koji Maeda: *
Pumpkin and Mayonnaise (2017) de Masanori Tominaga: **
Bolt (2019) de Kaizo Hayashi: ***
The Manga Master (2019) de Moe Oki: **
Sea Of Revival (2019) de Kazuya Shiraishi: ***
The Stormy Family (2019) de Masahide Ichii: *
One Cut of the Dead Spin-Off - In Hollywood (2019) de Yuya Nakaizumi: *
Hope (2020) de Yukihiko Tsutsumi: **
Hold Me Back (2020) de Akiko Ohku: **
Hotel Royal (2020) de Masaharu Take: *
Along the Sea (2020) de Akio Fujimoto: **
The Blue Danube (2020) de Akira Ikeda: ****
Company Retreat (2020) de Atsushi Funahashi: ***
Tonkatsu DJ Age-Taro (2020) de Ken Ninomiya: *
House of Seasons (2020) de Yoshihiro Sakamoto:  **
It's A Summer Film! (2020) de Soshi Matsumoto: ***
The Town Of Headcounts (2020) de Shinji Araki: *
Yakuza and the Family (2020) de Michihito Fujii: **
Wonderful Paradise (2020) de Masashi Yamamoto: **
Godai - The Wunderkind (2020) de Mitsutoshi Tanaka: *
The Promised Neverland (2020) de Yuichiro Hirakawa: *
Ayako Tachibana Wants to Go Viral (2020) de Amane Sato: 0
My Blood And Bones In A Flowing Galaxy (2020) de Sabu: ***
Beyond The Infinite Two Minutes (2020) de Junta Yamagichi: ****
Nosari - Impermanent Eternity (2020) de Tatsuya Yamamoto: **
The 12 Day Tale of the Monster That Died in 8 (2020) de Shunji Iwai: *
Cinephilia Now - Part 1 – Secrets Within Walls (2020) de Yusuke Sasaki: **
Kamata Prelude (2020) de Mayu Akiyama, Ryutaro Nakagawa, Hirobumi Watanabe, Yuka Yasukawa: **
Ito (2021) de Satoko Yokohama: **
Shiver (2021) de Toshiaki Toyoda: ***
yes, yes, yes (2021) de Akihiko Yano: *
Angry Rice Wives (2021) de Katsuhide Motoki: *
A Garden of Camellias (2021) de Yoshihiko Ueda: **
Extraneous Matter - Complete Edition (2021) de Kenichi Ugana: 0

20/05/21

Fragmentos de 2021, Abril-Maio

Pastoral Symphony (1937)


Radio Queen (1935) de Shigeo Yagura: **
Pastoral Symphony (1937) de Satsuo Yamamoto: ****
A Tale of Thieves in Wartime (1937) de Eisuke Takizawa: ***
The Cattle Comes By Super Express (1937) de Toshio Otani: *
Numazu Officer School (1939) de Tadashi Imai: **
Kinuyo's First Love (1940) de Hiromasa Nomura: ***
Flowers Blooming in Storm (1940) de Ryo Hagiwara: *
Acorns (1941) de Hiroshi Shimizu: ***
Schoolgirl Records (1941) de Takeo Murata: **
Mother of the Red Hand (1941) de Motoyoshi Oda: **
The Battle of Kwanakajima (1941) de Teinosuke Kinugasa: ****
The Sky of Hope (1942) de Kajiro Yamamoto: ***
Palace of the Singing Raccoon-Dogs (1942) de Keigo Kimura: ***
Fantasy Story of Hyoroku (1943) de Nobuo Aoyagi: ***
The Normanton Incident - Masked Dance (1943) de Kojiro Sasaki: *
My Nightingale (1944) de Yasujiro Shimazu: ***
Signal Fires of Shanghai (1944) de Hiroshi Inagaki e Feng Yueh: *
365 Nights (1948) de Kon Ichikawa: **
Tokyo Paralympics - Festival of Love and Glory (1965) de Kimio Watanabe: **
The Beast Must Die - Mechanic of Revenge (1974) de Eizo Sugawa: ****
Burning Princess (1983) de Shogoro Nishimura: 0
Kaito Ruby (1988) de Makoto Wada: ***
T.R.Y. (2003) de Kazuki Ohmori: *
Two Portraits of Miyagino (2010) de Tatsuji Yamazaki: ***
West North West (2015) de Takuro Nakamura: *
Kako - My Sullen Past (2016) de Shiro Maeda: **
Punk Samurai Slash Down (2018) de Gakuryu Ishii: **
The Real Thing (2020) de Koji Fukada: ***
Your Eyes Tell (2020) de Takahiro Miki: 0
Minamata Mandala (2020) de Kazuo Hara: ****
Jazz Café Basie - The Ballad of Swifty (2020) de Tetsuya Hoshino: **
The Legacy of Dr. Death - Black File (2020) de Yoshihiro Fukagawa: 0
Homunculus (2021) de Takashi Shimizu: *
The Aoba's Dinning Table (2021) de Soushi Matsumoto: *

20/04/21

Fragmentos de 2021, Março-Abril

The Ondekoza (1981)Million Dollar Smash-and-Grab (1961) de Seijun Suzuki: ***
Sex Crimes (1967) de Koji Wakamatsu: ***
Off-Season Flowering (1973) de Seiichi Hayashi: ****
Truck Yaro 3 - Truckster Goes to Hokkaido (1976) de Norifumi Suzuki: ***
Prey (1979) de Koji Wakamatsu: ***
The Ondekoza (1981) de Tai Kato: ****
Live Act - Top Stripper (1982) de Yoshimitsu Morita: ***
Tokyo Heaven (1990) de Shinji Somai: ****
Singapore Sling (1993) de Koji Wakamatsu: *
Everyday is Summer Vacation (1994) de Shusuke Kaneko: ***
Breakfast and Dinner (2013) de Sho Tsukikawa: *
Sacrifice Dilemma Part 3 (2013) de Shusuke Kaneko: 0
7 Days of Himawari and Her Puppies (2013) de Emiko Hiramatsu: *
Rolling (2015) de Masanori Tominaga: **
My Korean Teacher (2016) de Yuzo Asahara: 0
Satoshi - A Move For Tomorrow (2016) de Yoshitaka Mori: **
Modern Love (2018) de Takuya Fukushima: *
Organ (2019) de Emiko Hiramatsu: **
Matinee (2019) de Hiroshi Nishitani: *
Cheer Boys!! (2019) de Hiroki Kazama: 0
Startup Girls (2019) de Chihiro Ikeda: *
His Bad Blood (2019) de Koichiro Oyama: *
They Say That Nothing Stays the Same (2019) de Joe Odagiri: **
Underdog - Part One (2020) de Masaharu Take: ***
Underdog - Part Two (2020) de Masaharu Take: ***
Any Crybabies Around? (2020) de Takuma Sato: ***
Climb Miss Kotera (2020) de Tomoyuki Furumaya: **
All the Things We Never Said (2020) de Yuya Ishii: **
The Brightest Roof in the Universe (2020) de Michihito Fujii: **
Ride or Die (2021) de Ryuichi Hiroki: *
The Cinderella Addiction (2021) de Ryohei Watanabe: ***
Wheel of Fortune and Fantasy (2021) de Ryusuke Hamaguchi: ***

20/03/21

Fragmentos de 2021, Fevereiro-Março

Fighting Soldiers (1939)


Fighting Soldiers (1939) de Fumio Kamei: *****
Dark Story of a Sex Crime - Phantom Killer (1969) de Koji Wakamatsu: ***
Sex Family (1971) de Koji Wakamatsu: ****
The Far Road (1977) de Sachiko Hidari: ***
A Tale of Sorrow and Sadness (1977) de Seijun Suzuki: ****
The New Morning of Billy the Kid (1986) de Naoto Yamakawa: ***
Nekomimi (1993) de Jun Kurosawa: **
The First Emperor (1993) de Masato Hara: ***
Body Clock (1999) de Fumiki Watanabe: ***
Walking My Life (2007) de Satoshi Isaka: *
Crossroads (2011) de Masatoshi Kurakata: *
Tadaima, Jacqueline (2013) de Akiko Ohku: *
I Wish You Were Here (2014) de Masato Hara: *
Voices from the Waves - Kesennuma (2014) de Ryusuke Hamaguchi e Kou Sakai: **
Voices from the Waves - Shinchimachi (2014) de Ryusuke Hamaguchi e Kou Sakai: **
The Bride of Izumo (2015) de Hiroshi Horiuchi: **
My Uncle (2016) de Nobuhiro Yamashita: **
Desperate Sunflowers (2016) de Hitomi Kuroki: *
3 Feet Ball & Souls (2017) by Yoshio Kato: **
Neko Atsume House (2017) de Masatoshi Kurakata: 0
The Taste of Emptiness (2017) de Marina Tsukada: ***
Wilderness - Part One (2017) de Yoshiyuki Kishi: ***
Wilderness - Part Two (2017) de Yoshiyuki Kishi: ***
For Love’s Sake (2018) de Naoki Segi: *
Siblings of the Cape (2018) de Shinzo Katayama: ****
Still Life of Memories (2018) de Hitoshi Yazaki: *
Red Snow (2019) de Sayaka Kai: **
A Rose and A Tulip (2019) de Teruo Noguchi: 0
Go Away, Ultramarine (2019) de Akina Yanagi: 0
Haruka's Pottery (2019) de Naruhito Suetsugu: *
Aircraft Carrier Ibuki (2019) de Setsuro Wakamatsu: 0
Restaurant from the Sky (2019) de Yoshihiro Fukagawa: *
Soiree (2020) de Bunji Sotoyama: ***
Tapestry (2020) de Takahisa Zeze: *
Closet (2020) de Takehiro Shindo: **
Wife of a Spy (2020) de Kiyoshi Kurosawa: ****
Silence and Sunset (2020) de Kazufumi Umemura: **
Blue, Painful, and Brittle (2020) de Shunsuke Kariyama: 0
From Today, It's My Turn!! The Movie (2020) de Yuiichi Fukuda: **
Farewell - Comedy of Life Begins with a Lie (2020) de Izuru Narushima: *

20/02/21

Fragmentos de 2021, Janeiro-Fevereiro

Blood Is Redder Than The Sun (1966)The Maid's Kid (1955) de Tomotaka Tasaka: *****
Good Luck To These Two (1957) de Ishiro Honda: ***
The Edo Official and Apprentice (1959) de Tadashi Sawashima: **
Gazing at Love and Death (1964) de Buichi Saito: ****
Blood Is Redder Than The Sun (1966) de Koji Wakamatsu: ****
Youth (1968) de Kon Ichikawa: ***
City of Beasts (1970) de Jun Fukuda: ***
The Hot Little Girl (1970) de Yasuzo Masumura: ***
Dangerous Trade in Kobe (1973) de Eiichi Kudo: ****
The Tattooed Hitman (1974) de Kosaku Yamashita: ***
Bad Reputation - Turf War (1974) de Yasuzo Masumura: ***
Shinjuku Maria (1975) de Koji Wakamatsu: ***
Bathhouse 911 - Jellyfish Bliss (1978) de Yukihiko Kondo: **
Beautiful Wrestler - Down for the Count (1984) de Hiroyuki Nasu: 0
Bastoni - The Stick Handlers (2002) de Kazuhiko Nakamura: **
The Sound of Waves (2012) de Ryusuke Hamaguchi e Kou Sakai: **
Blindly in Love (2013) de Masahide Ichii: **
The Summer of Whales (2014) de Yasuhiro Yoshida: 0
The Actor (2015) de Satoko Yokohama: ****
Tokyo Sunrise (2015) de Ryota Nakano: **
Birthday Card (2016) de Yasuhiro Yoshida: *
Bring on the Melody (2017) de Masahide Ichii: **
Our Meal For Tomorrow (2017) de Masahide Ichii: 0
And Then There Was Light (2017) de Tatsushi Ohmori: *
Sasaki In My Mind (2020) de Takuya Uchiyama: ***
The Confidence Man JP - Princess (2020) de Ryo Tanaka: 0
The Cornered Mouse Dreams of Cheese (2020) de Isao Yukisada: 0
Sexual Drive (2021) de Kota Yoshida: *
The Aristocrats (2021) de Yukiko Sode: ***

20/01/21

Fragmentos de 2020 e 2021, Dezembro-Janeiro

Women of Design (1962)The Story of Tank Commander Nishizumi (1940) de Kozaburo Yoshimura: ***
Children in the Classroom (1954) de Susumu Hani: *****
The Eleventh Hour (1957) de Tomu Uchida: ***
Nemuri Kyoshiro 3 - The Spell of the Hidden Gold (1958) de Masazumi Kawanishi: **
The Son (1960) de Kon Ichikawa: ****
Young Warrior on Mt. Fuji (1961) de Tadashi Sawashima: **
Gorath (1962) de Ishiro Honda: *
Women of Design (1962) de Hideo Suzuki: ****
Phantom Goblin (1962) de Nobuo Nakagawa: **
Sun Above, Death Below (1968) de Hiromichi Horikawa: ****
Bullet Wound (1969) de Shiro Moritani: ****
Play It Cool (1970) de Yasuzo Masumura: ****
Women Hell Song (1970) de Mamoru Watanabe: **
The Target of Roses (1972) de Kiyoshi Nishimura: ***
The Elder Lord of Mito (1978) de Tetsuya Yamauchi: **
Chi-n-pi-ra (1984) de Toru Kawashima: ***
The Silk Road (1988) de Jun'ya Sato: **
Rex - A Dinosaur's Story (1993) de Haruki Kadokawa: 0
Elephant Song (1994) de Go Riju: ***
Sacrifice Dilemma Part 2 (2013) de Shusuke Kaneko: 0
The Blooming (2016) de Isola Iwakiri: *
Silent Rain (2019) de Ryutaro Nakagawa: **
The First Supper (2019) de Shiro Tokiwa: ***
Mio on the Shore (2019) de Ryutaro Nakagawa: **
Sword of Serenity (2019) de Katsuhide Motoki: *
Love Me, Love Me Not (2020) de Takahiro Miki: 0
We Make Antiques! Kyoto Rendezvous (2020) de Masaharu Take: *

20/12/20

Fragmentos de 2020, Novembro-Dezembro

Too Young To Die (1969)


International Secret Police - Key of Keys (1965) de Senkichi Taniguchi: ***
Crazy Love (1968) de Michio Okabe: ***
Too Young To Die (1969) de Kiyoshi Nishimura: ****
Woman Gambler's Iron Rule (1971) de Kenji Misumi: **
Oryu's Passion - Bondage Skin (1975) de Katsuhiko Fujii: *
The Defensive Power of Aikido (1975) de Shigehiro Ozawa: *
Sometimes Like a Prostitute (1978) de Masaru Konuma: ***
Eighteen Year Old, To The Sea (1979) de Toshiya Fujita: ***
Ultra Q The Movie - Legend of the Stars (1990) de Akio Jissoji: ***
Gokusen - The Movie (2009) de Toya Sato: 0
Kaiji - The Ultimate Gambler (2009) de Toya Sato: **
Kaiji 2 - The Ultimate Gambler (2011) de Toya Sato: **
The Eight Rangers (2012) de Yukihiko Tsutsumi: 0
Gatchaman (2013) de Toya Sato: 0
A Bolt From The Blue (2014) de Hitori Gekidan: *
ST MPD Scientific Investigation Squad (2015) de Toya Sato: 0
A Loving Husband (2016) de Kazuhiko Yukawa: **
Jam (2018) de Sabu: ***
Stolen Identity (2018) de Hideo Nakata: *
Come on Irene (2018) de Keisuke Yoshida: **
Blue Hour (2019) de Yuko Hakota: **
The Landlady (2019) de Sachi Hamano: 0
Talking the Pictures (2019) de Masayuki Suo: ***
The Takatsu River (2019) de Yoshinari Nishikori: *
Daughters (2020) de Hajime Tsuda: ***
True Mothers (2020) de Naomi Kawase: **
Kaiji - Final Game (2020) de Toya Sato: *
Under the Open Sky (2020) de Miwa Nishikawa: ***
Comply+-Ance (2020) de Takumi Saitoh, Isola Iwakiri, Takashi Iitsuka: *

20/11/20

Fragmentos de 2020, Outubro-Novembro

Play It, Boogie-Woogie (1981)Eagle of the Pacific (1953) de Ishiro Honda: ***
But the Flesh is Weak (1957) de Ko Nakahira: ****
The Seasons of Love (1958) de Ko Nakahira: ****
Break Down That Wall (1959) de Ko Nakahira: ***
The 47 Masterless Samurai (1959) de Sadatsugu Matsuda: ***
The Jungle Block (1960) de Ko Nakahira: ***
The Bright Sea (1963) de Ko Nakahira: ** 
Modern Children (1963) de Ko Nakahira: ***
Eight Pirates (1964) de Yasuto Hasegawa: ****
Flora On The Sand (1964) de Ko Nakahira: *****
Whirlpool of Flesh (1964) de Ko Nakahira: ****
The Hunter's Diary (1964) de Ko Nakahira: ***
Konto 55 - Grand Outer Space Adventure (1969) de Jun Fukuda: ***
Terror in the Streets (1970) de Michio Yamamoto: ***
Nasty Diver (1977) de Atsushi Fujiura: 0
Play It, Boogie-Woogie (1981) de Toshiya Fujita: ****
Cabaret (1986) de Haruki Kadokawa: ****
Happiness Avenue (1986) de Katsuyuki Hirano: 0
Luminous Moss (1992) de Kei Kumai: ****
Ferris Wheels and Love (1997) de Hakaru Sunamoto: **
The Wind Carpet (2003) de Kamal Tabrizi: ***
Kitaro (2007) de Katsuhide Motoki: 0
A Tale of Mari and Three Puppies (2007) de Ryuichi Inomata: *
Kitaro and the Millenium Curse (2008) de Katsuhide Motoki: *
MW (2009) de Hitoshi Iwamoto: 0 
Shodo Girls (2010) de Ryuichi Inomata: *
The Neighbor (2011) de Katsuto Kobayashi e Kenji Kobayashi: 0
Hankyu Railways - A 15-minute Miracle (2011) de Yoshishige Miyake: 0
Sacrifice Dilemma (2013) de Shusuke Kaneko: 0
Hospitality Department (2013) de Yoshishige Miyake: 0
The Land of Rain Trees (2015) de Yoshishige Miyake: *
Where Florence Sleeps (2016) de Katsuto Kobayashi e Kenji Kobayashi: 0
Saimon & Tada Takashi (2018) de Manabu Oda: **
From Miyamoto To You (2019) de Tetsuya Mariko: ****
Family of Strangers (2019) de Hideyuki Hirayama: **
Mother (2020) de Tatsushi Ohmori: **
Ainu Mosir (2020) de Takeshi Fukunaga: **
Not Quite Dead Yet (2020) de Shinji Hamasaki: *
Fictitious Girls Diary (2020) de Takashi Sumita: ***
Our 30-Minute Sessions (2020) de Kentaro Hagiwara: *
I Have Loved You For 30 Years, Yayoi (2020) de Kazuhiko Yukawa: * 

20/10/20

Fragmentos de 2020, Setembro-Outubro

Mud Spattered Purity (1963)Shadow of Fear (1956) de Ko Nakahira: ***
Summer Storm (1956) de Ko Nakahira: ****
Frankie the Milkman (1956) de Ko Nakahira: ***
Temptation (1957) de Ko Nakahira: **
Who Is the Murderer? (1957) de Ko Nakahira: ****
The Scarlet Wings (1958) de Ko Nakahira: ***
The Lost Public Funds (1958) de Yasushi Sasaki: **
That Guy and I (1961) de Ko Nakahira: ***
The Storm Over Arabia (1961) de Ko Nakahira: *
Mud Spattered Purity (1963) de Ko Nakahira: ***
Come Marry Me (1966) de Ishiro Honda: ***
Black Gambler - Devil's Left Hand (1966) de Ko Nakahira: **
Afternoon Affair - Rear Window (1972) de Shogoro Nishimura: ***
Love Hunter - Lust (1973) de Seiichiro Yamaguchi: ****
The Karate 2 (1974) de Yukio Noda: **
The Karate 3 (1975) de Yukio Noda: *
Holy Virgin Bondage (1979) de Mamoru Watanabe: 0
Woman's Trail - Wet Path (1980) de Kazunari Takeda: ****
Pink Tush Girl - Proposal Strategy (1980) de Koyu Ohara: **
The Imperial Navy (1981) de Shue Matsubayashi: *
Double Bed (1983) de Toshiya Fujita: ***
The Miracle of Joe, The Petrel (1984) de Toshiya Fujita: ***
Spiral (1998) de Joji Iida: *
Falling Into the Evening (1998) de Naoe Gozu: ***
Muscle Heat (2002) de Ten Shimoyama: *
Last Love, First Love (2003) de Hisashi Toma: 0
Shinobi - Heart Under Blade (2005) de Ten Shimoyama: *
About Love (2005) de Ten Shimoyama, Yee Chih-yen e Zhang Yibai: **
Blood (2009) de Ten Shimoyama: 0
The Correct Method of Love Isn't in a Book or Blueprint (2010) de Tetsuo Shinohara: 0 
Sweetheart Chocolate (2012) de Tetsuo Shinohara: *
L (2016) de Ten Shimoyama: 0
High&Low The Movie (2016) de Shigeaki Kubo: 0
High&Low The Red Rain (2016) de Yudai Yamaguchi: 0
High&Low The Movie 2 - End of Sky (2017) de Shigeaki Kubo e Tsuyoshi Nakakuki: 0
High&Low The Movie 3 - Final Mission (2017) de Shigeaki Kubo e Tsuyoshi Nakakuki: 0
High&Low The Worst (2019) de Shigeaki Kubo: 0
Last Letter (2020) de Shunji Iwai: **
Beneath the Shadow (2020) de Keishi Ohtomo: *
Red Post On Escher Street (2020) de Sion Sono: *

20/09/20

Fragmentos de 2020, Agosto-Setembro

The Black Report (1963)The Bride Talks in Her Sleep (1933) de Heinosuke Gosho: ***
China Nights (1940) de Osamu Fushimizu: **
A Hole Of My Own Making (1955) de Tomu Uchida: ****
Shimizu Port of Chivalry (1957) de Sadatsugu Matsuda: **
Detective Hibari - Case of the Golden Hairpin (1958) de Tadashi Sawashima:  **
Detective Hibari 4 - Paper Crane Palanquin (1960) de Eiichi Kudo: **
The Black Report (1963) de Yasuzo Masumura: ****
Operation Plazma in Osaka (1976) de Sadao Nakajima: ****
The Way To The Gold Medals (1980) de Jun'ya Sato e Nikita Orlov: **
Wolf (1982) de Banmei Takahashi: ***
So Long, My Partner (1982) de Ryudo Uzaki: ***
Harlem Valentine's Day (1982) de Shigeru Izumiya: ****
High School Teacher - Maturing (1985) de Shogoro Nishimura: *
Gondola (1987) de Chisho Itoh: ****
Goodbye For Tomorrow (1995) de Nobuhiko Obayashi: **
St. John's Wort (2001) de Ten Shimoyama: 0 
My Lover is a Sniper - The Movie (2004) de Toshiharu Muguruma: 0
Partners The Movie (2008) de Seiji Izumi: *
Japanese Salaryman NEO (2011) de Teruyuki Yoshida: 0
No Man's Zone (2012) de Toshi Fujiwara: ****
Partners The Movie III (2014) de Seiji Izumi: 0
Re: Born (2016) de Yuji Shimomura: **
Shippu Rondo (2016) de Teruyuki Yoshida: 0
Girl of the Sea (2016) de Ryugo Nakamura: *
Dangerous Cops - Final 5 Days (2016) de Toru Murakawa: **
The Horny Taxi (2017) de Masamichi Kawata: 0
The Last Shot in the Bar (2017) de Teruyuki Yoshida: *
Partners The Movie IV (2017) de Hajime Hashimoto: *
The Gun (2018) de Masaharu Take: ***
Tailwind (2019) de Ryo Anraku: *
The Witness (2019) de Jun'ichi Mori: **
Dong Teng Town (2019) de Kohei Inoue: **
Paradise Next (2019) de Yoshihiro Hanno: **
Geek Beef Beat (2019) de Sasami Torikawa: *
Leaving the Scene (2019) de Yutaka Mizutani: *
Little Love Song (2019) de Kojiro Hashimoto: **
The Sleeping Insect (2019) de Yurina Kaneko: **
Little Nights, Little Love (2019) de Rikiya Imaizumi: **
Life on the Longboard 2nd Wave (2019) de Ichiro Kita: 0
21st Century Girl (2019) de Yuka Edo, Momoko Fukuda, Aya Igashi, et al: **
All About "Chiaki Mayumura" (Provisional) (2019) de Hajime Matsuura: *
Summer Night Sky, Autumn Sunset, Winter Morning and Spring Breeze (2019) de Satoshi Mukai: * 
His (2020) de Rikiya Imaizumi: **
Howling Village (2020) de Takashi Shimizu: 0
Crazy Samurai Musashi (2020) de Yuji Shimomura: **
Me and the Cult Leader (2020) de Atsushi Sakahara: ***
Woman of the Photographs (2020) de Takeshi Kushida: ***

20/08/20

Fragmentos de 2020, Julho-Agosto

Love Hunter (1972)Nanking (1938) de Keiji Matsuzaki: *
Tokyo Sweetheart (1952) de Yasuki Chiba: ***
The Woman From The Sea (1959) de Koreyoshi Kurahara: **
The Killing Bottle (1967) de Senkichi Taniguchi: ***
The Spiders On Parade (1968) de Ko Nakahira: *
Love Hunter (1972) de Seiichiro Yamaguchi: ****
Secret Book - Sleeve and Sleeve (1974) de Akira Kato: **
A Haunted Turkish Bathhouse (1975) de Kazuhiko Yamaguchi: ***
Bizarre Crimes of Post-War Japan (1976) de Yuji Makiguchi: ***
Women in Prison (1978) de Nobuaki Shirai: **
The Island Closest to Heaven (1984) de Nobuhiko Obayashi: * 
Yama - Attack to Attack (1985) de Mitsuo Sato & Kyoichi Yamaoka: *****
Nurse Girls’ Dorm - Shamed Angel (1987) de Yasuhiro Horiuchi: *
True Story of a Woman in Soapland - Tear! (1987) de Takashi Kodama: 0
Cinderella Ecstasy (1988) de Yoshihiro Kawasaki: **
Samurai Kids (1993) de Nobuhiko Obayashi: **
No Love Juice - Rustling in Bed (1999) de Yuji Tajiri: **
Death Trance (2005) de Yuji Shimomura: *
Space Battleship Yamato (2010) de Takashi Yamazaki: *
Sacrifice (2019) de Taku Tsuboi: *
One Night (2019) de Kazuya Shiraishi: ***
Sisterhood (2019) de Takashi Nishihara: **
Reiwa Uprising (2019) de Kazuo Hara: ***
Special Actors (2019) de Shinichiro Ueda: *
The Murders of Oiso (2019) de Takuya Misawa: *
Beyond the Night (2019) de Natsuki Nakagawa: **
The Great War of Archimedes (2019) de Takashi Yamazaki: * 
Seijo Story - 60 Years of Making Films (2019) de Isshin Inudo, Eiki Takahashi: ***
Roar (2020) de Ryo Katayama: **
Theater (2020) de Isao Yukisada: ***
Signal 100 (2020) de Lisa Takeba: **
Fukushima 50 (2020) de Setsuro Wakamatsu: *
Voices in the Wind (2020) de Nobuhiro Suwa: ***
The Day of Destruction (2020) de Toshiaki Toyoda: ***

20/07/20

Fragmentos de 2020, Junho-Julho

A True Story of The Private Ginza Police (1973)Spring on Leper's Island (1940) de Shiro Toyoda: ****
The Blue Pearl (1951) de Ishiro Honda: **
The Skin of the South (1952) de Ishiro Honda: **
Good Rascals (1962) de Tadashi Sawashima: ***
The Glamorous Ghost (1964) de Hajime Sato: ****
Abnormal Blood (1967) de Koji Wakamatsu: ***
Dark Story of a Japanese Rapist (1967) de Koji Wakamatsu: ***
Hateful Beast (1970) de Koji Wakamatsu: ***
A True Story of The Private Ginza Police (1973) de Junya Sato: ***
Banned Book - Carnal Prayer Mat (1975) de Nobuaki Shirai: *
Skin of Roses (1978) de Katsuhiko Fujii: **
Four Sisters (1985) de Nobuhiko Obayashi: ***
S&M Hunter Begins (1985) de Shuji Kataoka: *
Crime Hunter - Bullet of Rage (1989) de Toshimichi Ohkawa: **
The Rocking Horsemen (1992) de Nobuhiko Obayashi: ****
Dankon - The Man (1998) de Sion Sono: **
Chicken is Barefoot (2004) de Azuma Morisaki: **
Love Is Five Seven Five (2005) de Naoko Ogigami: ***
The Depths (2010) de Ryusuke Hamaguchi: **
Sennan Asbestos Disaster (2016) de Kazuo Hara: ***
Party 'Round the Globe (2017) de Hirobumi Watanabe: **
Hot Ashes (2018) de Junji Kojima: **
Cherry Boys (2018) de Kenichiro Nishiumi: ***
Makuko (2019) de Keiko Tsuruoka: **
Colorless (2019) de Takashi Koyama: ***
Listen to the Universe (2019) de Kei Ishikawa: ***
Minori on the Brink (2019) de Ryutaro Ninomiya: ***
My Sweet Grappa Remedies (2019) de Akiko Ohku: **
Tora-san, Wish You Were Here (2019) de Yoji Yamada: **
Mr. Hikita, I Am Knocked Up (2019) de Toru Hosokawa: **
What Can You Do About It (2019) de Yoshifumi Tsubota: **
i -Documentary Of The Journalist- (2019) de Tatsuya Mori: ***
He Won't Kill, She Won't Die (2019) de Keiichi Kobayashi: **
Love and Murder of Sheep and Wolf (2019) de Kayoko Asakura: *
Me and My Brother's Mistress (2019) de Takashi Haga, Sho Suzuki: **
Romance Doll (2020) de Yuki Tanada: *
Shape of Red (2020) de Yukiko Mishima: *
#HandballStrive (2020) de Daigo Matsui: **
Forgiven Children (2020) de Eisuke Naito: ***
I Am Really Good (2020) de Hirobumi Watanabe: **
Wotakoi - Love is Hard for Otaku (2020) de Yuichi Fukuda: *